Přeskočit na obsah

Omezení odpovědnosti

Umělecká agentura Ambrozia o.p.s. se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: zc.adaizorbma@ofni.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobenými nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Umělecká agentura Ambrozia o.p.s. nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, Umělecká agentura Ambrozia o.p.s. nenese žádnou odpovědnost.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odezvou nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Umělecká agentura Ambrozia o.p.s. vynaloží veškeré přiměřené úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. Umělecká agentura Ambrozia o.p.s. musí za tímto účelem zavést vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na stav moderních technologií. Nezodpovídá však za jakoukoli ztrátu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpěl uživatel webové stránky, a která vznikne v důsledku protiprávního používání jejích systémů třetí stranou.

Umělecká agentura Ambrozia o.p.s. nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této webové stránce náleží společnosti Umělecká agentura Ambrozia o.p.s..

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů je povoleno bez písemného souhlasu Umělecká agentura Ambrozia o.p.s..

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.